Menubalk - In- uitloggen

Proefschriften

DR. C.J. ROOSPRIJS 2018
De Dr. C.J. Roosprijs wordt jaarlijks tijdens de Internistendagen in Maastricht uitgereikt door de Dr. C.J. Roosstichting in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging. De eerste prijs, € 2.000,00, is bestemd voor de auteur van het beste klinische patiëntgebonden proefschrift op het gebied van de interne geneeskunde. De op de tweede en derde plaats eindigende laureaten krijgen ieder € 500,00. Daarnaast is er voor de prijswinnaars een gekalligrafeerde oorkonde. De prijs is bestemd voor een in 2017 of begin 2018 afgerond proefschrift over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp, waarbij moleculair, genetisch en basaal wetenschappelijk onderzoek additioneel kan zijn maar niet de hoofdzaak vormt. Tevens zijn uitgesloten proefschriften waarvan de aard en de opzet geïnitieerd zijn door de farmaceutische industrie. Tijdens de sessie Topproefschriften krijgen de winnaars de gelegenheid hun werk te presenteren.

MEEDINGEN

 • Uiterste inzendingsdatum is 1 februari 2018.
 • Een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2017 of begin 2018.
 • De auteur is internist (in opleiding) of gaat in de nabije toekomst in opleiding tot internist.
 • Een digitale versie van het proefschrift te sturen aan info@congresscompany.com, onder vermelding van: Dr. C. J. Roosprijs 2018
 • Eén gedrukt exemplaar te zenden aan de juryvoorzitter: dr. J.C. Roos, J.W. Brouwersstraat 22, 1071 LK Amsterdam
 • Voorzien van 3 bijlagen (bij zowel de digitale versie als het gedrukte exemplaar):
  • een curriculum vitae
  • een korte motivatie waarom u meent voor de prijs in aanmerking te komen
  • een kort overzicht van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.

JURY
(in alfabetische volgorde)

prof.dr. M.M. Levi
prof.dr. A.E. Meinders
dr. J.C. Roos (voorzitter)
prof.dr. J.W.A. Smit
dr. P.M. Stassen
dr. D. van Twist (winnaar 2017)

NADERE INLICHTINGEN
Dr. J.C. Roos, J.W. Brouwersstraat 22, 1071 LK Amsterdam, tel. 020-6764433, e-mail: roosjulius@gmail.com, website www.drcjroosstichting.nl/


v.l.n.r. dr. Mariëlle Beerepoot (co-voorzitter jury), dr. Astrid Oosten (3e prijs) , dr. Julius Roos (voorzitter jury), dr. Paul den Exter (2e prijs), dr. Daan van Twist (1e prijs)

WINNAARS DR. C.J. ROOSPRIJS 2017

Zie bijlage voor het volledige juryrapport.

Na afloop van de sessie Topproefschriften op 20 april 2017 in Maastricht werden voor de dertiende achtereenvolgende keer de Dr. C.J. Roosprijzen voor de beste klinische patiëntgebonden promotieonderzoeken uitgereikt.

Eerste prijs
De eerste prijs ging naar dr. Daan van Twist, voor zijn proefschrift getiteld: “The renin-angiotensin system in the hypertensive kidney.” Zijn proefschrift kwam tot stand tijdens zijn opleiding tot internist en is een voorbeeld van relevant, klinisch patiëntgebonden onderzoek.

Tweede prijs
Het proefschrift getiteld “Diagnosis, management and prognosis of symptomatic and incidental pulmonary embolism” is de neerslag van enkele multicenter-trials, met voor de individuele patiënt belangrijke klinische implicaties. Daarom doet het de jury veel genoegen de tweede prijs toe te kennen aan dr. Paul den Exter.

Derde prijs
Pijn, delier, en palliatieve sedatie zijn in de kliniek enorme problemen die relatief weinig aandacht krijgen in wetenschappelijk onderzoek. Het aantal onbeantwoorde vragen is onafzienbaar en het is daarom met veel genoegen dat de jury de derde prijs toekent aan dr. Astrid Oosten voor haar proefschrift getiteld “Outcomes of treatment with opioids”.