Menubalk - In- uitloggen

Proefschriften

DR. C.J. ROOSPRIJS 2020

De Dr. C.J. Roosstichting reikt in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging de Dr. C.J. Roosprijs uit voor het beste klinische proefschrift op het gebied van de Interne Geneeskunde in de breedste zin. De stichting heeft onder meer als doel met deze prijs klinisch wetenschappelijk, patiëntgebonden onderzoek in Nederland te bevorderen.

De hoofdprijs van € 2000,00 wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt tijdens de Internistendagen in Maastricht. Ook in 2020 zal dit het geval zijn, waarbij de auteurs van de drie beste proefschriften ook nu de gelegenheid krijgen hun werk te presenteren tijdens de speciaal hieraan gewijde sessie Topproefschriften. De drie laureaten ontvangen een gekalligrafeerde oorkonde en voor de op de tweede en derde plaats eindigende laureaten heeft de Stichting een bedrag van € 500,00 ter beschikking gesteld. 

Om in aanmerking te komen voor de prijs dient het proefschrift een klinisch, patiëntgebonden onderzoek te zijn dat het inzicht in de pathogenese, diagnostiek en/of de behandeling van ziektes vergroot, waarbij cellulair, moleculair, genetisch, zuiver epidemiologisch of ander basaal wetenschappelijk onderzoek additioneel kan zijn, maar niet de hoofdzaak vormt. Niet in aanmerking komen proefschriften waarvan de aard en opzet van het onderzoek is bepaald door de farmaceutische industrie.

MEEDINGEN

 • Uiterste inzendingsdatum is februari 2020.
 • Een afgerond proefschrift handelend over een klinisch, patiëntgebonden onderwerp verschenen in 2019 of begin 2020.
 • De auteur is internist (in opleiding) of heeft in de nabije toekomst uitzicht op een opleidingsplaats.
 • Een digitale versie van het proefschrift + 3 bijlagen te sturen aan info@congresscompany.com, onder vermelding van: Dr. C.J. Roosprijs 2020.
 • Eén gedrukt exemplaar + 3 bijlagen te zenden aan de juryvoorzitter: dr. J.C. Roos, Doornburg 111, 1081 JX  Amsterdam
 • 3 bijlagen (bij zowel de digitale versie als het gedrukte exemplaar):
  • een curriculum vitae
  • een korte motivatie waarom u meent voor de prijs in aanmerking te komen
  • een kort overzicht van de aard van de financiële steun waarmee het onderzoek tot stand is gekomen.

JURY
(in alfabetische volgorde)

prof.dr. H.A.H. Kaasjager
prof.dr. M.M. Levi
prof.dr. A.E. Meinders
dr. J.C. Roos (voorzitter)
prof.dr. J.W.A. Smit
dr. H.R. Koene (voorzitter Commissie Internistendagen)
dr. H.M.M. Rooijkackers (1e prijs winnares 2019)

NADERE INLICHTINGEN
Dr. J.C. Roos, e-mail: roosjulius@gmail.com, telefoon: 06-22921061, website www.drcjroosstichting.nl/


WINNAARS 2019

Zie website Dr C.J. Roosstichting