Menubalk - In- uitloggen

Wetenschapsmiddag Ouderengeneeskunde

Wetenschap in de klinische praktijk
29 november 2018
Jaarbeurs te Utrecht

 

         

Georganiseerd door NVKG en NIV

Wetenschappelijke studies en daarop gebaseerde richtlijnen zijn vaak maar beperkt toepasbaar op ouderen omdat een wetenschappelijke basis voor de behandeling van zieke ouderen vaak beperkt beschikbaar is. Echter, oudere patiënten vormen een belangrijk aandeel van de (poli)klinische populatie. Er bestaat dus behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor medische behandelingen voor deze patiëntengroep. Om uiteenlopende redenen is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek bij ouderen een uitdaging. De vraag is hoe we onderzoek binnen deze populatie kunnen stimuleren, welke uitdagingen kom je tegen en welke acties zijn hiervoor nodig zijn. Tijdens deze middag zal in het tweede themablok aandacht worden besteed aan deze onderwerpen, en in het eerste themablok komen de laatste wetenschappelijke resultaten en inspirerende initiatieven over cardiovasculaire/cerebrovasculaire factoren bij ouderen aan bod vanuit verschillende disciplines, met vraagstellingen vanuit de klinische praktijk.

Kosten voor deelname
€ 80,00 Klinische geriaters en internisten(-ouderengeneeskunde) 
€ 55,00 AIOS klnische geriatrie en interne geneeskunde

Accreditatie
NVKG: 3 punten
NIV: 3 punten