Menubalk - In- uitloggen

Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG)

De Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) coördineert en organiseert de landelijke verplichte COIG-cursussen en is eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze cursussen. Verder is de COIG verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse kennistoets. De commissie zorgt voor een inhoudelijk correcte toets met 150 examenvragen en stelt samen met de Universiteit Leiden de toetsuitslagen vast. In de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG)  zijn alle opleidingsregio’s vertegenwoordigd.

Samenstelling commissie
Dr. R. (Rob) Fijnheer
Dr. B.E. (Bastiaan) de Galan
Dr. C. (Coen) van Guldener
R.T. (Renate) de Jongh, voorzitter
Dr. F.A. (Erik) Klok
Prof.dr. J.M. (Jan) Prins
Prof.dr. J.L.C.M. (Jan) van Saase
Dr. H.E. (Henk) Sluiter
D. (Darius) Soonawala
Dr. J.M.L. (Jacqueline) Stouthard
Dr. F.H.M. (Floris) Vanmolkot
Dr. F. (Femke) Waanders
Karin Zantingh, NIV bureau