Menubalk - In- uitloggen

Sectie Bloedtransfusiegeneeskunde

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
Dr. J.J. (Jaap Jan) Zwaginga, voorzitter
Dr. P.A.W. (Peter) te Boekhorst, secretaris
Dr. E.A.M. (Erik) Beckers
Dr. M.G.J. (Marian) van Kraaij
Dr. A.B.U. (Anja) Mäkelburg